November 29, 2012  
  Adult Open Skating at Dee noon - 1:30